3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: Προστασίας Φυτών – Ποιοτικού
& Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση   : Β. Τσιτσάνη 31 –  Τ.Κ. 42100
Πληροφορίες: Α. Καρακούση, .Γ.Ντίνου,
                           Ι.Γαλάνης,Απ. Κουκουμπάνης.
Τηλέφωνο    : 24313-51603, 604
FAX             : 24313-51602
Email: a.koukoumpanis@thessaly.gov.gr
      Τρίκαλα        12 / 08  / 2022
                                 Αρ. Πρωτ.: 321152
                            ΠΡΟΣ: Όπως ΠΔ
                               Αποστολή με e-mail
                 
                         

                                                       3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Στόχοι

         Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας  της βαμβακοκαλλιέργειας.

2. Διαπιστώσεις

         Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται προς το τέλος της καρπόδεσης και φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών . Ενώ οι όψιμες καλλιέργειες βρίσκονται στο 50% της καρπόδεσης.

      Στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας μας παρατηρήθηκε αύξηση των συλλήψεων ακμαίων(πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού. Μετά από επιτόπιους ελέγχους Γεωπόνων της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε μικρός αριθμός προνυμφών (σκουληκιών) κάτω όμως από το όριο επέμβασης.

Επίσης παρατηρήθηκε μικρή αύξηση των συλλήψεων ακμαίων ρόδινου σκουληκιού στις περιοχές Πηνειάδα – Ζάρκο – Φαρκαδόνα, με τις προσβολές να κυμαίνονται κάτω του ορίου επέμβασης.

3. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

         Tη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει να γίνεται ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμό αρδεύσεων) για την αποφυγή υπερβολικής ανάπτυξης των βαμβακόφυτων που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καλλιέργεια. Όπου διαπιστώνεταιυπερβολική βλάστηση συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride)).

         Οι παραγωγοί θα πρέπει αυτήν την περίοδο να ελέγχουν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις καλλιέργειες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών καθώς στο παρόν βλαστικό στάδιο των βαμβακόφυτων οι όποιες ζημιές από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι δεν μπορούν να αναπληρωθούν, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως παρακάτω :

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για χρήση στο βαμβάκι.

ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων, από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαία δειγματοληψία 100 καρυδιών ευρεθεί προσβολή τουλάχιστον 5%.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ)

         Οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα αλλά μέσο πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των εντόμων. Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (νεαρά φύλλα, χτένια, άνθη, καρύδια)

        Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φ.π. τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής δράσης και να αποφεύγεται η χρήση του ίδιου εντομοκτόνου πάνω από δυο φορές το χρόνο για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας των εχθρών.  

         Οι βαμβακοπαραγωγοί  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους. Όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.    

        ΠΡΟΣΟΧΗ

        Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης , την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης

        Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α. & Τροφίμων και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

        Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

         Για περισσότερες πληροφορίες οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51602, 51603 & 51604, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλ. 24210-66525.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών

   &  Ποιοτ. Ελέγχου Βόλου

   Τορούτζια – Νικολαϊδη, Πεδίο Άρεως

                  Τ.Κ. 38334  ΒΟΛΟΣ

2. ΔΗΜΟΙ (Γεωπονικές Υπηρεσίες )

       α. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

       β. ΜΕΤΕΩΡΩΝ

       γ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

       δ. ΠΥΛΗΣ

3. Ε.Α.Σ.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4. Α.Σ.  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ “ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ”

5. Καταστήματα εμπορίας γ.φ.

Κοινοποίηση

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

   Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων

   Λ. Συγγρού 150  ΤΚ-176 71  ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΠΕ Τρικάλων

  ( με την παράκληση να δημοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε.)

Ο  Δ/ΝΤΗΣ

 ΕΜΜΑΝ.  ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *