15 άμεσα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων από τις πλημμύρες ζητούν οι έμποροι της Θεσσαλίας

Προς: Προεδρία της Κυβέρνησης

Υπόψη Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2023

Κύριε πρόεδρε της Κυβέρνησης,

Η έκταση και η φύση των ζημιών στη Θεσσαλία είναι τεράστια και πρωτοφανής και προκειμένου η ζωή των τοπικών κοινωνιών να επιστρέψει στην κανονικότητα, η κυβέρνηση οφείλει να θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των δημόσιων τοπικών υποδομών.

Προς την κατεύθυνση αυτή ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε οι αναγκαίες διαδικασίες να είναι άμεσες και αποτελεσματικές καθώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αποδειχθεί καταστροφική και μοιραία για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Στη βάση των παραπάνω , προτείνουμε:

Στεγαστική συνδρομή – Επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή του κατεστραμμένου εξοπλισμού, εκθεσιακού, ηλεκτρικού και μηχανολογικού, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Να προβλεφθεί η χορήγηση ελάχιστου ποσού ενίσχυσης για προκληθείσες σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις ζημίες, αναλόγως της έκτασης της καταστροφής και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.  

Αποκατάσταση εξοπλισμού, εμπορευμάτων

Στους δικαιούχους πρέπει να ενταχθούν όλοι οι επιχειρηματίες, ακόμα και αυτοί που έχουν υποστεί μικρής έκτασης ζημιές. Και σε αυτή την περίπτωση -για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των πληγέντων- το ύψος της αρωγής πρέπει να καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως ο καταγεγραμμένος τζίρος, οι επενδύσεις και η απασχόληση.

Να δοθούν κίνητρα απόσυρσης των κατεστραμμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων για την αγορά νέων, χωρίς τέλος ταξινόμησης.  Το μέτρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Να επιταχυνθεί η εξόφληση όλων των πληγέντων επιχειρηματιών που αναμένουν την εκταμίευση κονδυλίων προγραμμάτων, εγχώριων ή/και ευρωπαϊκών.

Προκαταβολή σε Επιχειρήσεις

Αφού πιστωθούν σε πρώτη φάση τα ποσά προκαταβολής και οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη των αρχικών αναγκών, προτείνουμε να ακολουθήσει πρόσθετη αναλογική/κλιμακούμενη χρηματική αρωγή, βάσει οικονομικών μεγεθών των πληγεισών επιχειρήσεων (τζίρος, υποχρεώσεις, επενδύσεις, απασχόληση).

Αναστολή καταβολής φορολογικών &  ασφαλιστικών υποχρεώσεων  – Μέτρα αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων

Να ανασταλεί για 12 μήνες η καταβολή καθυστερούμενων και βεβαιωμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών (φόρος εισοδήματος, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις ενεργών ρυθμίσεων & Επιστρεπτέας προκαταβολής), χωρίς μάλιστα την επιβάρυνση πρόσθετων τελών.

Να χορηγηθεί 4μηνη παράταση, των προθεσμιών διευθέτησης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενωνφόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών & λοιπών έμμεσων φόρων, κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύσει και για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Να εξαιρεθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2023 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2024) Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους.

Απαλλαγή καταβολής ΕΝΦΙΑ για μία 3ετία, για τα ακίνητα τόσο των Φυσικών όσο και Νομικών προσώπων που υπέστησαν ζημίες.

Να διαγραφούν τα πάγια κόστη των λογαριασμών ΔΕΚΟ  για όσο χρόνο δεν είναι λειτουργικό το ακίνητο και μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του.  Σε ότι αφορά επιχειρηματικό ακίνητο, ζητούμε το μέτρο να έχει ισχύ για όσο διάστημα η επιχείρηση δεν είναι σε λειτουργία.

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την μη επιβολή προστίμων σε τυχόν μελλοντικούς ελέγχους για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν καταστραφεί – και στις περισσότερες των περιπτώσεων η καταστροφή τους είναι πλήρης.

Η φορολογική διοίκηση να προβεί στην αποδέσμευση των κατασχεμένων επιχειρηματικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκτήσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις μια κάποια πρόσθετη και απολύτως αναγκαία ρευστότητα.

Επιδότηση ενοικίου

Πλήρης κάλυψη των δαπανών προσωρινής στέγασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρηματιών. Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι μόνιμες κατοικίες και επαγγελματικές στέγες των πληγέντων.

Αναστολή πληρωμής αξιογράφων

Όπως και στην περίοδο της πανδημίας, να ανασταλεί η πληρωμή αξιογράφων (Επιταγών – Συναλλαγματικών) για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν λόγω των φυσικών καταστροφών να λειτουργήσουν και για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την επαναλειτουργία τους.

Επιπλέον με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει η σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδων εργασίας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες.

Να δεσμευτούν & να διατεθούν  οι αναγκαίοι πόροι, από το ΠΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα αποκατάστασης των υποδομών στις πληγείσες περιοχές. Ταυτόχρονα η διοίκηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που υπέστησαν ζημιές.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αυτές τις δύσκολες ώρες απαιτείται να πρυτανεύσει η λογική και η καθαρή σκέψη. Να υιοθετηθούν ο σχεδιασμός και η μεθοδικότητα αλλά και η ταχύτητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ψύχραιμα και αποτελεσματικά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας γιατί απαιτούν άμεση επίλυση.

Για την υλοποίηση, όλων των παραπάνω η περιφέρεια μας θα πρέπει να συνεχίσει να έχει το προσωπικό σας ενδιαφέρον και να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις στα εμπλεκόμενα Υπουργεία και την εν γένει Διοίκηση, ώστε να καταβληθούν, έγκαιρα, στους πληγέντες οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται και να προχωρήσει η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής αποτροπής  μελλοντικών καταστροφών από τις πλημμύρες και γενικότερα από τις θεομηνίες.

                                   

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Μπλουγούρας Χρήστος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΑΓΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Χαύδας Αθανάσιος

Για την ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Πρόεδρος Χατζηκυριάκος Αθανάσιος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ

Ο Πρόεδρος Οντόπουλος Απόστολος

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Δ. ΓΟΜΦΩΝ

Ο Πρόεδρος Γκουγκουμάτης Αχιλλέας

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Η Πρόεδρος Μπαγιώτα Χαρά

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Ο Πρόεδρος Αθανασούλας Απόστολος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

O Πρόεδρος Αντωνίου Αριστοτέλης

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Σερίφης Ηλίας

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Δ.Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Τέλιος Βάϊος

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΠΑΛΑΜΑ

Ο Πρόεδρος Διδάγγελος Ιάσων

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Δ.ΠΥΛΗΣ

Ο Πρόεδρος Αδαμόπουλος Ανδρέας

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Πρόεδρος Πουλιάρης Παναγιώτης

Για την ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Γκέφος Ευθύμιος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος Μπλουγούρας Χρήστος

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

Ο Πρόεδρος Παπαγιαννάκης Χρήστος

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΗΣ

Ο Πρόεδρος Κρομμύδας Γεώργιος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Πρόεδρος Πετμεζάς Κωνσταντίνος

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος Τσούλης Ιωάννης

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *