Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Το 14ο κοινό ΕΠ.ΕΣ του 7ου  Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει:

Για τη Β΄ Τάξη Γυμνασίου:

Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Για τη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου:

Τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Για την Α΄ Τάξη Λυκείου:

Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Δεκαέξι (16) θέσεις μαθητριών (κορίτσι)

Για τη Β΄ Τάξη Λυκείου:

Είκοσι μία (21) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Έξι (6) θέσεις μαθητριών (κορίτσι)

Για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου:

Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρι)

Μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των σχολείων την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11: 00, υπότην ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και των ενδιαφερόμενων γονέων και σύμφωνα με την υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) (Β’1144).

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργειακλήρωσης. 2. Εάν παραμένουν κενές θέσεις από μαθητές (αγόρι),οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από μαθήτριες (κορίτσι).

3. Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023, θα πληρωθεί από τουςπίνακες επιλαχόντων/επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας.Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023, παύει η ισχύς των πινάκωνεπιλαχόντων/επιλαχουσών του 7ου Πειραματικού ΓυμνασίουΤρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

4. Καθώς το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας (Ε.Κ.) ίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια, αδελφοί/έςμαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, ή σεσυνδεδεμένο Πειραματικό, τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδική Κατηγορία, θα πρέπει να πληρωθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας η οποία θα αναφέρει

1. για το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων :

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιούμου………………..…………… (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγήστην………..τάξη (Β΄ ή Γ΄, γράφετε αναλόγως) του 7ουΠειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων.”

2. για το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»:

“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου………………………….………. (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην ………..τάξη (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, γράφετε αναλόγως) του 4ουΠειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».”

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:30 π.μ..

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στηνυπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.7.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας έως και την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *