Πρόσκληση για την προμήθεια δέκα κινητών μονάδων υγείας

Σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων προχωρά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία»  2021 – 2027  με στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η Πρόσκληση εντάσσεται στην προτεραιότητα 4Α “Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη”, Ειδικό Στόχο  4.5 “Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη”, συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).  

Ειδικότερα αφορά στην προμήθεια κινητών μονάδων υγείας (οχήματα και απαιτούμενος εξοπλισμός) για την υποστήριξη του έργου που θα παρέχουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ). Με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας « Έγκριση σύστασης Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας» προβλέπεται για την Θεσσαλία η ίδρυση 10 Κ.ΟΜ.Υ. Δικαιούχος του έργου είναι η 5ηΥγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος και ο προϋπολογισμός του είναι 1 εκατ. Ευρώ, οι δε προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31ηΔεκεμβρίου του 2024.

Οι Κινητές Μονάδες έχουν ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και κυρίως των απομακρυσμένων δύσβατων περιοχών της Περιφέρειας σε υπηρεσίες κυρίως Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  ώστε να υποστηριχθεί, διευκολυνθεί και εντατικοποιηθεί η υλοποίηση δράσεων πρόληψης  και προαγωγής της υγείας. Συμβάλλουν στην Εθνική Στρατηγική Υγείας 2021-2027 και ειδικότερα στον στόχο για εξάλειψη εμποδίων στην πρόσβαση σε ολιστικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδίως των πιο αδυνάτων και των πιο απομακρυσμένων περιοχών, της αναβάθμιση της ετοιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας των Κέντρων Υγείας στις αστικές και αγροτικές περιοχές όπως και τη διασύνδεση με υπηρεσίες στην κοινότητα και την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΟΜΥ για χρονικό διάστημα έως 5 ετών προβλέπεται να καλυφθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ+) του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ του Προγράμματος. Η αναγκαιότητα των παραπάνω προμηθειών τεκμηριώνεται βάσει της χαρτογράφησης των υποδομών και υπηρεσιών του τομέα υγείας και της αποτίμησης εξατομικευμένων αναγκών για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *