Πρόληψη θερμικής καταπόνησης εν όψει καύσωνα

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πύλης με θέμα την «Πρόληψη Θερμικής Καταπόνησης εν μέσω καύσωνα». Συζητήθηκαν και αναθεωρήθηκαν τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατά τη χρονική διάρκεια του θέρους 2023 και αφορούν στην προστασία των εργαζομένων από τις συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Η λήψη προληπτικών μέτρων σχετίζεται με την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης, την  προσαρμογή για το θέρος του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, τη διαθεσιμότητα σε Μέτρα Ατομικής Προστασίας, την παροχή κλιματιζόμενων ή και σκιερών χώρων ανάπαυσης και την πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης  Κώστας Μαράβας, ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Στέφανος Παιδής, οι  Αντιδήμαρχοι  Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας  & Αλληλεγγύης Χαρά Καλιώρα, Αγροτικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας Ζιάκας Χρήστος, Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σταύρος Κατράνας, Οικονομικών Θωμάς (Μάκης) Παπαγεωργίου, η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Λαμπρινή Οικονόμου, η Ειδικός Ιατρός Εργασίας του Δήμου Πύλης Σταυρούλα Καλλιτσάρη, οι Προϊστάμενοι/ες και υπεύθυνοι/ες των υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, Αγγέλη Γλυκερία,  Λαμπρογεώργου Γιόλα, Παναγιώτης Τσαχρήστος, Αποστολόπουλος  Σπυρίδων, ο Τεχνικός Ασφαλείας Ελευθέριος Τσιούτσιας, Δημήτριος Φέκος και ο Αχιλλέας Μπαλκίζας.

Τα μέτρα πρόληψης που παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στη σύσκεψη είναι τα παρακάτω :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξίσου σημαντικήμε την θερμοκρασίαείναι:

η παράμετρος της σχετικής υγρασίας, η οποία δεν θα πρέπεινα υπερβαίνει το 60%
η κατάλληλη ενδυμασία (ρούχα ελαφρά, ανοιχτόχρωμα,που αερίζονταιεπαρκώς και καπέλο).
η διατροφή συνιστώνται ελαφράκαι μικρά γεύματα καιπολλά υγρά.
η διάρκεια τηςέκθεσης
η βαρύτητα τηςεργασίας
η θερμικήακτινοβολία
η ταχύτητα του αέρα(δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,2m/sec)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Λήψη μέτρωνεπιβάλλεται μόλις ηθερμοκρασία ξεπεράσει τους 30oC και η σχετικήυγρασία το 70%

Σεπερίπτωσηεμφάνισηςσυμπτωμάτων​​εξάντλησης,​​ιλίγγου, κεφαλαλγίας στο τέλος της εργασιακής ημέρας, να αποφύγετε την οδήγηση. Ζητήστε τη βοήθεια τω εκπαιδευμένων σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών καιπληρότητα τωνφαρμακείων. Ζητήστεαπό έναν συνάδελφο νασας συνοδεύσει στο σπίτι σας

Εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου(λήψη φαρμάκων,χρόνια νοσήματα όπωςκαρδιαγγειακά,αναπνευστικά,σακχαρώδη διαβήτη,δίαιτα ή παχυσαρκία,εγκυμοσύνη…) και ηυγεία σας απαιτείιδιαίτερηπαρακολούθησησυμβουλευτείτε τονιατρό

εργασίας.

Την περίοδο του θέρους έχουμειδιαίτερη καταπόνηση τωνεργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια των μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρωνμικροκλίματος του εσωτερικούεργασιακού χώρου. Κατά την περίοδο αυτή, η αύξηση της θερμοκρασίας καιτης σχετικής υγρασίας μπορούν ναοδηγήσουν στην εξάντληση τωνφυσιολογικών μηχανισμώνθερμορύθμισης του οργανισμού, μεαποτέλεσμα την εμφάνιση θερμικήςκαταπόνησης και την πρόκλησησοβαρών βλαβών στη σωματική καιψυχική υγεία των εργαζομένων.

Ο ανθρώπινος οργανισμόςρυθμίζει και διατηρεί σταθερή τηνθερμοκρασία του σώματος τοκαλοκαίρι αποβάλλοντας θερμότηταστο περιβάλλον κυρίως με τηναύξηση της εφίδρωσης και τηνεξάτμιση του ιδρώτα.

Η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση ή τον καύσωνα, με λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρωνκαι με την τήρηση ορισμένων βασικών οδηγιών κατά την εργασία, έγκειται στη διατήρηση τηςθερμοκρασίας του σώματος εντός τωνορίων του φυσιολογικού, περί τους37°C.

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΓΕΝΙΚΑΜΕΤΡΑ

 

Πίνετε τακτικά άφθονο δροσερόνερό

(περίπου 1 ποτήρι νερό/ 15-20 min).

Προτιμάτε άνετα, ανοιχτόχρωμα και κατά προτίμηση βαμβακεράρούχα.
Προστατευτείτε από τον ήλιο καλύπτοντας το κεφάλι με καπέλο ήάλλο κάλυμμα.
Προτιμάτε την ομαδική εργασία,που επιτρέπει την αμοιβαία επίβλεψημεταξύ συνάδελφων.

 

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε ιατρικήσυμβουλή!

Σταυρούλα Καλλιτσάρη, ΕιδικόςΙατρός Εργασίας

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε

μεγάλης

περιπτώσεις

εφίδρωσης

συνιστάται η χρήση ελαφράαλατισμένουνερού(1gr αλατιούσε 1 λίτρο

νερού).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μηνδιακινδυνεύετε χωρίς λόγο:Η βιασύνημπορεί νααυξήσει τις

πιθανότητεςατυχήματος!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε

περιπτώσεις

εξαιρετικές

όπου

η

μείωσηπροσωπικούλόγω τωνδιαλειμμάτωνεπιφέρειδιακοπή τηςπαραγωγικήςδιαδικασίας ήακόμηδημιουργείκίνδυνο όσοναφορά τηνασφαλήλειτουργίατων

εγκαταστάσεων,οιεπιχειρήσειςυποχρεούνταινα λάβουνόλα

κατάλληλαμέτρα   για

προστασία

εργαζομένωναπό

τατηντων

την

θερμικήκαταπόνηση

Αρμόδιοςφορέας

γιατην

επικράτησης

εξαγγελία

συνθηκών

καύσωναείναι ηΕ.Μ.Υ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Αποφύγετε την κατανάλωσηοινοπνευματωδών ποτών.
Περιορίστε το κάπνισμα.
Καταναλώστε ελαφριά και μικρά γεύματα,χωρίς πολλά λιπαρά. Προτιμήστε τηνκατανάλωση φρούτων και λαχανικών.
Αποφύγετε ροφήματα που περιέχουν καφεΐνη (καφές, τσάι, κόλα), καθώς και αυτά που περιέχουν ζάχαρη (αναψυκτικά).

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

Αποφεύγετε ή να μειώνετε την βαριά σωματική εργασία τις ώρες θερμοκρασιακήςαιχμής (11.00-15.00).
Προσαρμόστε τον ρυθμό της εργασίας ανάλογα με τη δική σας αντοχή στη ζέστη: ηέκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες συνεπάγεται τη μείωση της προσοχής καθώς και την αύξηση τουχρόνου αντίδρασης.
Όταν πρόκειται να εκτελέσετε εργασίες σε υπαίθριο χώρο, προτιμήστε να βρίσκεστε στησκιά.
Χρησιμοποιείτε μηχανικά βοηθήματα κατά τημετακίνηση φορτίων (καρότσι μεταφοράς,ανυψωτήρες …)
Αποκλείστε κάθε πηγή ενεργείας που δεν σας χρειάζεται: σβήστε κάθε ηλεκτρική συσκευή πουδεν χρησιμοποιείτε (ηλεκτρονικό υπολογιστή,εκτυπωτή, λάμπα κλπ.)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δέκαημέρες ώστε να προσαρμοστεί στην ζέστη. Προσοχή όταν επιστρέφετε απόΣαββατοκύριακο και από καλοκαιρινέςδιακοπές, ίσως να χρειαστείτε ναεγκλιματισθείτε ξανά στη ζέστη!

Για τις υπαίθριες εργασίες πρέπει ναλαμβάνονται τα εξής μέτρα:

χορήγηση – χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, όπου δεν είναι υποχρεωτική από τηνομοθεσία η χρήση κράνους προστασίας
διαμόρφωση επιλογή σκιερού μέρους για ταδιαλείμματα
κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν,για την εκτέλεση εργασιών
προγραμματισμός των εργασιών ώστε, κατά τοδυνατόν, οι

κοπιαστικότερες να γίνονται σε ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη (μείωση κατά τοδυνατόν της απασχόλησης στο διάστημα 13.00 –16.00)

παροχή πόσιμου δροσερού νερού (10-15ο C)

Σταυρούλα Καλλιτσάρη, ΕιδικόςΙατρός Εργασίας

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ 3

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη η σωστή συντήρηση         λειτουργίατωνεξαερισμών και των κλιματιστικών όπου είναι διαθέσιμα

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού καιεξωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι 6- 8 oC.
Η συνιστώμενη, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θερμοκρασία γιαεργαζομένους σε οθόνες οπτικής

Ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή

χειρουργημένη στεφανιαία νόσο (BY -PASS).

Ασθενείς με βαλβιδοπάθειες ή χειρουργημένη βαλβιδοπάθεια.

Ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ

Κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά.

Ασθενείς με πνευμονικό εμφύσημα.

Ασθματικοί ασθενείς.

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σακχαρώδης διαβήτης.

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας.

Υπερ/υπολειτουργία θυρεοειδούς.

Διαταραχές αρτηριακής πίεσης.

Αναιμία(συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες).

Ψυχικά νοσήματα νοσήματα του Κ.Ν.Σ.

Μεγάληςεκτάσεως δερματοπάθειες.

Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπομένου ιδανικού βάρους).

ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διουρητικά.

++

Ανασταλτές εισόδου ιόντων Ca .

Αντιχολινεργικά.

Ψυχοφάρμακα Αντιεπιληπτικά.

Ινσουλίνη / αντιδιαβητικά δισκία.

Ορμόνες.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Γυναίκες σε περίοδο κύησης.

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1. Ξαπλώστε το θύμα σε δροσερό μέρος χαλαρώστετα ρούχα
2. Ανυψώστε τα πόδια του
3. Προσφέρετέ του νερό
4. Ελαφρά, αλατισμένα γεύματα
5. Δροσερές κομπρέσες
6. Ζητήστε ιατρική βοήθεια ή/και καλέστε ασθενοφόρο
7. Σε απώλεια συνείδησης: βασική υποστήριξη ζωής


απεικόνισης είναι μεταξύ 20 και 26oC. Κατά τους θερινούς όμωςμήνες, που η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ξεπερνάειτους 30οC, προτείνεται η θερμοκρασία εντός των χώρων εργασίας ναμην είναι μικρότερη από 26οC.

 

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκαύματα: κοκκίνισμα και πόνος στο δέρμα, φλύκταινες(«φουσκάλες») και/ή ξεφλούδισμα

Εξάνθημα λόγω ζέστης: συνήθως στα χέρια, τους ώμους, τοστήθος και πίσω από τα γόνατα, αίσθημα καύσου, φαγούρας ήτσιμπήματος

Μυϊκές κράμπες: Συμβαίνει όταν ο οργανισμός χάσει πολλά άλατααπό έντονη εφίδρωση. Εμφανίζεται με πόνους και σπασμούς των μυώνκυρίως σε χέρια και πόδια

Εξάντληση από ζέστη: οφείλεται σε απώλεια άλατος και νερού μετην εφίδρωση

Συμπτώματα και σημεία: κράμπες, κεφαλαλγία, ωχρό & υγρό δέρμα,ταχύς αδύναμος σφυγμός, ελαφρώς αυξημένη θερμοκρασία

Θερμοπληξία: οφείλεται σε ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία τωνθερμορρυθμιστικών μηχανισμών

Συμπτώματα και σημεία: ανησυχία, κεφαλαλγία, αίσθημα ζάλης,

εξέρυθρο θερμό ξηρό δέρμα,

ταχύς δυνατός σφυγμός,

ταχεία

απώλεια συνείδησης, Θ > 40ο C

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *