Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ανακοινώνει τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της που καταρτίστηκε  με αξιολογική σειρά, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, στις αριθμ. 3η/06-02-2023, 4η/08-02-2023, 5η/09-02-2023, 6η/10-02-2023 και 7η/13-02-2023 Πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων, καθώς και τον πίνακα των υποψηφίων που πρέπει να εξεταστούν για τη γνώση της ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα που έχει αναρτηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής του, ήτοι από την  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων  http://schooldirectors.minedu.gov.gr  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *