Προσλήψεις 540 ατόμων στον ΟΑΕΔ: Με αυτά τα πτυχία μπορείτε να κάνετε αίτηση

Εργασία για 16 μήνες σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ προσφέρει η νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 540 εργασιακοί σύμβουλοι σε όλη τη χώρα.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενισχύσουν τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 8μηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59.

Δεκτά γίνονται τα πτυχία και της Τεχνολογικής και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντος εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας από τις επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
 • Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Βαλκανικών Σπουδών
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
 • Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 • Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Διοίκησης Τουρισμού
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
 • Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικής Διοίκησης
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
 • Πολιτικής Επιστήμης
 • Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 • Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις
 • Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Νομικής
 • Οικονομικής Επιστήμης
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Πολιτικής Επιστήμης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 • Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
 • Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Στατιστικής
 • Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Τουρισμού
 • Τουριστικών Σπουδών
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ
 • το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ
 • Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλοσοφίας ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας
 • Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • Φιλοσοφίας
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
 • Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας
 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Διεθνούς Εμπορίου
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
 • Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων
 • Διοικητικής Τεχνολογίας
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.
 • Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Λογιστικής
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
 • Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
 • Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
 • Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 • Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 • Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
 • Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

πηγη alphavita.gr

 

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *