Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023 για 2900 προσλήψεις στο Στρατό

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023 για 2900 προσλήψεις- Βγήκε το ΦΕΚ με τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις ανά ειδικότητα στο Στρατό Ξηράς

Με την έκδοση του ΦΕΚ για τις γραμματικές γνώσειςτων υποψηφίων ΕΠΟΠ ανά ειδικότητα στον Στρατό Ξηράς ανοίγει η αυλαία της προκήρυξης ΕΠΟΠ 2023.

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων,κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γραμματικές γνώσεις

1. Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, ανά Όπλο – Σώμα και ειδικότητα, είναι οι εξής:

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής, η αντιστοιχία και ισοτιμία αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α ́ 80).

2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν ο ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χορηγούν σχολές ή σχολεία της αλλοδαπής, η ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται ως εξής:

  • α. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια κλίμακα.
Προκήρυξη ΟΒΑ 2022: Ποιοι καλούνται για αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΓΕΣ - Τι πρέπει να έχουν μαζί τους
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023 για 2900 προσλήψεις στο Στρατό

3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη.

Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο.

4. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2), όπου προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39) ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022: Βγήκαν αποτελέσματα για τις προσλήψεις Έβρος: Άσκηση για διάβαση ποταμού ο Στρατός - Εντυπωσιακές ΦΩΤΟ
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023 για 2900 προσλήψεις στο Στρατό

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.435.6/1/607840/Σ.519/16-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β ́ 6066).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείε το ΦΕΚ με τις γραμματικές γνώσεις ανά ειδικότητα στον Στρατό Ξηράς, με ένα κλικ ΕΔΩ

πηγή https://armyvoice.gr/2023/01/prokiryxi-epop-2023-2900-proslipseis/

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *