Περιφέρεια Θεσσαλίας και Επιμελητήρια ενώνουν δυνάμεις: Νέες δράσεις εξωστρέφειας για την προβολή των θεσσαλικών προϊόντων και του τουρισμού

Περιφέρεια Θεσσαλίας και  Επιμελητήρια ενώνουν δυνάμεις για  τη στήριξη της μικρομεσαίων  επιχειρήσεων με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας που παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τους προέδρους των Επιμελητηρίων Μαγνησίας Τέλη Μπασδάνη, Τρικάλων Βασίλη Γιαγιάκο, Καρδίτσας Κώστας Ζυγογιάννη και τον α αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημήτρη Παπαλέξη. Πρόκειται για έξι δράσεις που αφορούν στην προβολή θεσσαλικών προϊόντωνκαι  τουριστικών υπηρεσιών σε μεγάλες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιμελητηρίων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αλλά και τα αποτελέσματα του Προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΑΝΑΣΑ ΙΙ.

«Με τα τέσσερα θεσσαλικά  Επιμελητήρια έχουμε για μεγάλη, ξεχωριστή συνεργασία, η οποία ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του δύσκολου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν σήμερα οι επιχειρήσεις. Βιώνουμε πρωτόγνωρες, πολλαπλές, ταυτόχρονες κρίσεις, οικονομική, ενεργειακή, πανδημική και πόλεμο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ενώνουμε δυνάμεις για να δώσουμε ανάσα και οξυγόνο ελπίδας στις επιχειρήσεις με ένα ευρύ πλέγμα δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε  εκθέσεις  για να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν πραγματική ανάγκη αλλά και με άλλα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Προχωράμε στη δημοσιοποίηση του ΠρόγραμματοςΨηφιακής Αναβάθμισης των Επιμελητηρίων, χρηματοδοτούμε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Επιμελητηριακών κτιρίων και  εν μέσω πανδημίας ενισχύσαμε περισσότερες από 689 επιχειρήσεις μέσα από το Προγράμματα Επενδύω και Επανεπενδύω στη Θεσσαλία, 1.003 επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα Ανάσα Ι και 7.305 επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες».

Αριστοτέλης Μπασδάνης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας:

Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση, διότι απαιτείται να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας, για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, άρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις, περισσότερη εξωστρέφεια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού για την ψηφιακή αναβάθμιση των Επιμελητηρίων μας, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και ευχαριστούμε για την στήριξη αυτή. Θεωρούμε ότι θα συντελέσει τα μέγιστα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τον θεσμό ακόμα καλύτερα και να είμαστε πιο ευέλικτοι και συγχρονισμένοι με τις απαιτήσεις των καιρών και των επιχειρήσεων.

Βασίλης Γιαγιάκος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων:

Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την σημερινή συνάντηση, αλλά και για την άριστη συνεργασία που έχουμε όλα τα χρόνια. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των Επιμελητηρίων και της Περιφέρειας, γιατί μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε και να προκύψουν αποτελέσματα οικονομικά προς όφελος όλης της Θεσσαλίας. ΟΠεριφερειάρχης ανακοίνωσε την ψηφιακή αναβάθμισητων Επιμελητηρίων, η οποία είναι πολύ σημαντική για να ανταποκριθούμε στον ρόλο μας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Προγραμματίζουμε από κοινού μια σειρά δράσεων, σε εκθέσεις τουρισμού και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε οι επιχειρήσεις μας να αποκτήσουν εξωστρέφεια και τα θεσσαλικά προϊόντα να μπορούν να εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία με την Περιφέρεια είναι σημαντική γιατί σε όλες τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε από κοινού, είτε είναι εμπορικές, είτε τουριστικές, δημιουργείται μια δυναμική, η οποία αποφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Γι αυτό χαιρετίζουμε την σημερινή μέρα και τις δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και εντείνουμε τις προσπάθειες για να ενεργοποιήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε η παρουσία μας στις εκθέσεις να είναι δυναμική και να αποφέρει αποτελέσματα.

Κώστας Ζυγογιάννης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Καρδίτσας:

Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό γιατί βρίσκεται πάντα δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα, το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και σήμερα έρχεται ακόμα πιο δυναμικά να αποδείξει ότι όλοι μαζί , επιχειρηματική κοινότητα και Περιφέρεια, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένα σημαντικό  στοίχημα που καλούμαστε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον για το επιχειρείν, λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας και όλων των παραμέτρων του πολέμου. Γι αυτό το λόγο ακριβώς, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την επιχειρηματική κοινότητα μπροστά, πιο δυνατή και ανθεκτική.

Δημήτρης Παπαλέξης, α αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας:

Με τη σειρά μου, ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την χρηματοδότηση της ψηφιακής αναβάθμισης των Επιμελητηρίων. Ο Κ. Αγοραστός έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Βοηθά και στους τρεις βασικούς άξονες, τους οποίους έχουμε θέσει ως Διοικήσεις: στη ρευστότητα, στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ανάδειξη του τοπικού παραγόμενου προϊόντος αλλά και στην τουριστική προβολή. Πρόκειται για μια πολύπλευρη σχέση, μια πολύπλευρη συνεργασία και επικοινωνία. Από πλευράς Επιμελητήριου Λάρισας, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός εκ μέρους των επιχειρήσεων τόσο  για το ενεργειακό κόστος, όσο και για την αύξηση των πρώτων υλών. Επιπλέον έχουμε καταθέσει υπόμνημα στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης γιατί θεωρούμε άδικη, τη διάταξη του νέου  επενδυτικού νόμου, που μειώνει  το όριο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων από τις Περιφέρειες από τα 3.000.000 ευρώ στο 1.000.000 ευρώ.

Οι νέες δράσεις

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολιτισμού Γιάννης Μπουτίνας παρουσίασε τις νέες δράσεις στις οποίες συμμετέχουν από κοινού η Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα Επιμελητήρια:

Έκθεση Tour Natur,  στο Ντύσελντορφ Γερμανίας από 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022. Hμεγαλύτερη έκθεση με θέμα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού , επικεντρωμένη σε τουρισμό περιπέτειας και στην οποία έχει περίοπτη θέση το Γερμανικό Ινστιτούτο Περιηγητικού Τουρισμού. Αφορά επισκέπτες οι οποίοιεπιλέγουν τουριστικούς προορισμούς με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Beyond Thessaloniki Innovation Capital, από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022. Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και

Καινοτομίας BEYOND 4.0 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Yolenis Mediterranean Food and Taste,  Σεπτέμβριος2022. Γαστρονομική τριήμερη παρουσίαση της Θεσσαλίας στον πολυχώρο Yoleni’s στην Αθήνα για  δημοσιογράφους και επαγγελματίες με σειρά τουριστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων, B2Bραντεβού για τον τουρισμό με Αθηναϊκά τουριστικά γραφεία και Β2Β ραντεβού και εκδηλώσεις για τηγαστρονομία με F&B Directors, Chefs, Sommelier, Mixologists.

Τουριστικό Workshop  στο Βελιγράδι, στις  αρχές Οκτωβρίου με Β2Β συναντήσεις επαγγελματιών με επιλεγμένους tour operators της Σερβίας και παρουσίαση του mythessaly σε Φορείς τουρισμού της Σερβίας,Εκπροσώπους Πρεσβείας και Ελληνικού ΟργανισμούΤουρισμού, Φορείς τουριστικών γραφείων και τουρισμού, Δημοσιογράφους, bloggers, influencers, Τουριστικά γραφεία εξερχόμενου τουρισμού  και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων.

Εκθεση SΙAL στο Παρίσι, στις 15-19 Οκτωβρίου 2022,  μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκθέσεις τουαγροδιατροφικού συμπλέγματος στην οποία ήδη προγραμματίζονται οι θεσσαλικές συμμετοχές και

Έκθεση Οικοδομή Εxpo 2022, στην Αθήνα, στα τέλη Οκτωβρίου 2022, η πλέον εξειδικευμένη επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας,προσανατολισμένη στους επαγγελματίες της αγοράς καθώς και στην ενίσχυση της

εξωστρέφειας μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα φιλοξενίας ξένων επιχειρήσεων -αγοραστών με σκοπό τις Β2Β συναντήσεις και την ανάπτυξη συνεργασιών σε νέες αγορές.

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *