Οι μαθητές του Ομίλου Ρομποτικής «Νοιάζονται – Μαθαίνουν – Δρουν»…

Στο πλαίσιο του έργου CONNECT του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, οι μαθητές του Ομίλου Ρομποτικής, με υπεύθυνη συντονίστρια την κα Σούλα Νικολέττα, ΠΕ86, ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού από την επίδραση των αερολυμάτων. Η παραμονή πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων CO2 για το οποίο υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι σχετίζεται έντονα με την αερομεταφερόμενη εξάπλωση μολύνσεων. Επίσης η έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η συγκέντρωση των σωματιδίων PM1, PM2.5 και PM10που οφείλεται και στην ανθρώπινη  δραστηριότητα, δηλαδή στα οχήματα, στις βιομηχανίες, στις κεντρικές θερμάνσεις και στην καύση ξύλου για την οικιακή θέρμανση, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι μαθητές, αφού έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο, ενημερώθηκαν από ειδικούς επιστήμονες, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας, ανέλαβαν δράση. Οι συσκευές παρακολούθησης επιπέδων CO2 και άλλων αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την ανθρώπινη υγεία.  Στηριζόμενοι στην παραπάνω γνώση οι μαθητές του ομίλου κατασκεύασαν μία συσκευή η οποία χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή ESP32 Nodemcu και κατάλληλους αισθητήρες «παρακολουθεί» την περιεκτικότητα του αέρα κλειστού χώρου σε διοξείδιο του άνθρακα, των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων TVOC και των σωματιδίων PM1, PM2.5 και PM10.

Παράλληλα, δημιούργησαν μία εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρακολουθεί τις μετρήσεις και να εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα, αναλόγως αυτών, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει.