Λύθηκε το ζήτημα με τις άδειες λειτουργίας των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 μετά από παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων

Προχωρούν οι φάκελοι αποζημίωσης

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει ότι μετά απόσυνεχείς παρεμβάσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ΣκρέκαςΚώστας τακτοποίησε το ζήτημα με τις άδειες λειτουργίας των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι φάκελοι των αποζημιώσεών τους.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 25 Ρυθμίσεις για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 του Κεφαλαίου ΣΤΡυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές του Υπ’ Αριθμ. 5111 Νόμου (ΦΕΚ Α’ 76/24-05-2024), προβλέπεται:

1. Οι οικονομικές δραστηριότητες που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης των άρθρων 5 και 7 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), και οι οποίες ασκούνται εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2023, για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να ασκούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν θέματα γνωστοποίησης, έγκρισης ή άλλων όρων και προϋποθέσεων σχετικών με τη λειτουργία τους και αναστέλλεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της φυσικής καταστροφής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χωρίς γνωστοποίηση ή έγκριση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 4442/2016.
2. Μη ύπαρξη έγκρισης ή μη υποβολή γνωστοποίησης κατά την ημερομηνία της φυσικής καταστροφής και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 δεν συνιστά κώλυμα για τη λήψη χρηματοδότησης, αποζημίωσης ή επιχορήγησης για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικά για τη λήψη επιχορήγησης του ν. 4797/2021 (Α’66) από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της παρ. 1 και από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, δεν συνιστά κώλυμα η μη ύπαρξη έγκρισης ή μη υποβολή γνωστοποίησης κατά την ημερομηνία της φυσικής καταστροφής.
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *