Κοινωνική δομή και για ξένες γλώσσες δημιουργούν Δήμος Τρικκαίων – Σύλλογος Φροντιστών

Μια νέα δομή με κοινωνική προσφορά δημιουργεί ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων. Πρόκειται για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Ξένες Γλώσσες, που θα προσφερθεί για πρώτη φορά από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23.
Σε συνάντηση του αντιδημάρχου παιδείας Μιχάλη Λάππα, με εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, συζητήθηκε εκτενώς η συγκεκριμένη συνεργασία, που αποκτά μεγάλη σημασία στον κοινωνικό τομέα, καθώς αφορά σε οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες και υπό προϋποθέσεις ως προς τη γνώση ξένης γλώσσας.
Στη συνάντηση, το ΔΣ του Συλλόγου εκπροσώπησαν η  πρόεδρος κ. Λήδα Παπαδημητρίου  και τα μέλη κ. ΣόφηΧειράκη και Ευσταθία Σέμπρου, συζητώντας ειδικότερα θέματα με τον κ. Λάππα, για ενίσχυση της συνεργασίας με τον Δήμο Τρικκαίων.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργούν στον Δήμο Τρικκαίων, με μεγάλη επιτυχία, οι αντίστοιχες Δομές για ενισχυτική διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο) και για Μουσική – Χορό

Ενισχυτική Διδασκαλία

Σχετικά με τη Δομή, ισχύουν τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων. Δικαίωμα αίτησης (σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών), έχουν οικογένειες με εισόδημα ρητά έως 14.000 ευρώ.

Οι μαθητές/τριες
– έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο μίας γλώσσας,
– πρέπει να είναι αρχάριοι/ες
– να μην έχουν διδαχθεί ξένη γλώσσα
– να είναι ηλικίας 7 – 10 ετών.

Συνημμένα στην αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα – κηδεμόνα.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2021.

3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.

4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα – κηδεμόνα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.

7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες μαθητές θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ δε δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από 29 Αυγούστου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με συνημμένα τα δικαιολογητικά, πληροφορίες: Ευρ. Χρηστάκου 2431353506, Ν.Μπατατέγας 2431353509.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(η οποία προσκομίζεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 29-8 έως 9-9-2022)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………….

 

ΟΝΟΜΑ ………………………………..

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ………………………..

 

Δ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ.  …………………….……

 

ΑΡ.ΔΙΑΒ. …………………………….…..

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………

 

……………………………………………

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………….

 

ΚΙΝΗΤΟ…………………………………

 

ΤΡΙΚΑΛΑ, ……………………………….

             Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυν.Ταυτότητας του γονέα.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έως 14.000€ έτους 2021.
3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ εάν υφίσταται.
4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Αποδεικτικό Ενοικίου, εάν υφίσταται.
7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής  Οικογένειας, εάν υφίσταται.

 

                       Π Ρ Ο Σ

           ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού

               Τμήμα Παιδείας

 

Παρακαλώ να εντάξετε το παιδί μου

 

Ονοματεπώνυμο:

 

….………………………………

 

………………………………………….

στην  Κοινωνική  Δομή  Ενισχυτικής Διδασκαλίας  στην εξής κάτωθι ξένη γλώσσα: (Μόνο μια επιλογή για αρχάριους, που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ξένης γλώσσας και ηλικίας από 7-10 ετών)

 

 

1.   ΑΓΓΛΙΚΑ  

 

 

2.  ΓΑΛΛΙΚΑ

 

 

 

3.   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

 

 

4.   ΙΤΑΛΙΚΑ                  

 

 

 

5.   ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

 

 

Είναι   μαθητ…..   της   …..   Τάξης

του   ………… ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

και   είναι   ηλικίας   ……….   χρόνων.

 

                      Ο/Η ΑΙΤ

 

 

 

 

«1)Με την παρούσα δηλώνω ότι είμαι ενήμερος/η ότι, με την υποβολή της αίτησής μου η Δ/νση Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και τον εθνικό νόμο (Ν. 4624/2019) και τις οποίες εγώ ο ίδιος/η ίδια παρέχω με την αίτησή μου, αποκλειστικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και για την εκπλήρωση των νόμιμων σκοπών της.

2)Τα στοιχεία μου διατηρούνται από τη Δ/νση Παιδείας,Πολιτισμού & Αθλητισμού μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησής μου και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και δεν κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.»

 

 

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *