Κατοχύρωση Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου – Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των επιχειρήσεων και της αγοράς, ενημερώνει τα μέλη του όσον αφορά την κατοχύρωση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου για τα εξής: 

 

Στον νέο Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄71/07-04-2022) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Πλέον το εν λόγω Μητρώο θα είναι ενιαίο για όλη τη χώρα. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πλέον η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας,ενώ δεν θα δύνανται να κατοχυρώνουν επωνυμία και διακριτικό τίτλο ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο ως άνω Μητρώο, αλλά ούτε και διακριτικό τίτλο που αποτελεί εμπορικό σήμα άλλης επιχείρησης. Εξαιτίας της πανελλαδικής εμβέλειας της κατοχύρωσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα σε διαδικασίες καταχώρισης του διακριτικού τίτλου τους (ταμπέλα), εφόσον διατηρούν/έχουν, ώστε να επιτευχθεί τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης όσο και να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης τους από άλλη επιχείρηση ή τρίτους. 

Για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους που έχουν δεσμευτεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, με ισχύ σε επίπεδο νομού, σύμφωνα με τον ν. 2539/1997 (Α’ 244) γίνεται αυτόματος έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα και εφόσον διαπιστωθεί ότι: 

α) είναι μοναδικοί σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε αυτόματα αποκτούν πανελλήνια ισχύ, 

β) δεν είναι μοναδικοί σε πανελλήνιο επίπεδο, θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ σε επίπεδο νομού, χωρίς αυτό να θίγει την νομιμότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν έχει εφαρμογή. 

2.Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην περ. β) της παρ. 1 και επιθυμούν την απόκτηση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου με πανελλήνια ισχύ ακολουθούν τη διαδικασία αλλαγής επωνυμίας μετο σχηματισμό και τη δέσμευση νέας επωνυμίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 

3.Έως την υλοποίηση της διασύνδεσης του Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων με το Μητρώο του Ο.Β.Ι. ο έλεγχος της υποπερ. βδ‘ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Τρικάλων

Τμήμα ΓΕΜΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ, τηλ. 2431027493 (εσωτ. 102 ή 103)

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *