Κατατέθηκε ο συνδυασμός Τρίκαλα, Τόπος να Ζούμε του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου Ηλιάδη

Πολιτικό πρόταγμα των εκλογών του Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και η αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης, στρέφοντας την πυξίδα της διακυβέρνησης μακριά από νοοτροπίες πελατειακών σχέσεων, αδιαφάνειας και επιφανειακών επικοινωνιακών πρακτικών. Βάζουμε μπροστά την οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη του δήμου, την ενίσχυση πράσινων πολιτικών, επενδύοντας στις μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών, προτάσσοντας τη συλλογική ανάπτυξη της πόλης και των κοινοτήτων.

Στη λογική αυτή, το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να στελεχωθεί από ανθρώπους της κοινωνίας που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Τρικκαίων. Σε σύνολο 178 υποψηφίωναπαρτίζεται από 42% ποσοστό γυναικών και 58% ποσοστό ανδρών. Αποτελείται σε ποσοστό 11% από ανθρώπους με κύριο επάγγελμα στον πρωτογενή τομέα και 49% από ανθρώπους της αγοράς (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι). Μέσος όρος ηλικίας του ψηφοδελτίου είναι τα 48 έτη, με το 32% των υποψηφίων να είναι έως 40 χρονών. Οι υποψήφιοι του συνδυασμού Τρίκαλα, Τόπος να Ζούμεείναι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ        

1  ΗΛΙΆΔΗΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ        

Δ.Ε. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        

1  ΑΓΓΕΛΉΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΊΟΥ

2  ΒΑΒΎΛΗΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

3  ΒΑΣΙΛΆΚΟΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ

4  ΒΌΤΣΙΟΥ – ΜΑΚΡΉ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ (ΒΟΎΛΑ) ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

5  ΒΡΆΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΊΟΥ

6  ΓΕΩΡΓΟΎΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

7  ΓΚΑΝΆΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ

8  ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΆΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΖΉΣΗ

9  ΓΚΟΎΜΠΛΙΑΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

10  ΓΚΟΥΤΕΛΌΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ

11  ΖΗΚΎΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

12  ΖΉΡΑΣ  ΑΧΙΛΛΈΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

13  ΖΗΣΌΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

14  ΖΟΛΏΤΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΉ (ΛΙΆΝΑ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

15  ΖΩΓΡΆΦΟΥ – ΜΑΝΟΎΡΑ  ΕΛΈΝΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

16  ΙΑΚΩΒΆΚΗΣ- ΑΝΘΌΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

17  ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΣ  ΗΛΊΑΣ  ΤΟΥ  ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ

18  ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ  ΛΕΩΝΊΔΑΣ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

19  ΚΑΡΑΛΉ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΆΝΟΥ

20  ΚΑΡΒΟΎΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ

21  ΚΑΣΣΟΠΟΎΛΟΥ  ΛΏΡΕΝ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

22  ΚΑΤΣΊΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ (ΛΊΛΙΑ)  ΤΟΥ ΣΤΕΦΆΝΟΥ

23  ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΆΝΝΗΣ  ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ (ΝΙΌΝΙΟΣ) ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

24  ΛΆΠΠΑΣ  ΑΝΤΏΝΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

25  ΛΊΤΣΑΣ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ (ΤΌΛΗΣ)  ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΊΩΝΟΣ

26  ΛΟΥΛΈΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

27  ΜΊΓΚΑΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΆΝΟΥ

28  ΜΊΧΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΗΛΊΑ

29  ΜΊΧΟΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ

30  ΜΠΑΜΠΟΎΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΊΟΥ

31  ΜΠΟΥΛΟΓΕΏΡΓΟΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ ΦΩΤΊΟΥ

32  ΝΊΚΑ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

33  ΝΤΑΡΑΡΆΣ  ΕΥΘΎΜΙΟΣ (ΘΈΜΗΣ)  ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ

34  ΠΑΠΑΖΕΎΚΟΥ  ΟΥΡΑΝΊΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

35  ΠΙΆΖΑΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

36  ΠΟΛΥΜΕΡΌΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΈΚΟΣ)  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

37  ΣΑΜΑΡΆΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

38  ΣΙΑΚΑΒΆΡΑΣ  ΘΕΌΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

39  ΣΊΜΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ

40  ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

41  ΤΡΙΓΏΝΗΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

42  ΤΡΙΓΏΝΗΣ  ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ (ΧΆΡΗΣ)  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

43  ΤΣΙΑΝΆΚΑΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΥ

44  ΤΣΙΛΙΜΊΓΚΑ  ΙΩΆΝΝΑ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

45  ΤΣΙΟΎΚΑΣ  ΘΕΌΔΩΡΟΣ (ΆΚΗΣ)  ΤΟΥ ΣΤΕΦΆΝΟΥ

46  ΧΑΝΤΖΉ  ΧΡΙΣΤΊΝΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

47  ΧΑΣΙΏΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

48  ΧΑΧΆΜΗΣ  ΘΩΜΆΣ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΆ

Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ        

1  ΤΣΙΟΎΛΗΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ        

1  ΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΊΟΥ

Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ        

1  ΚΕΛΕΠΟΎΡΗ- ΚΑΛΟΓΡΆΝΑ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ ΒΑΪ́

Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ        

1  ΚΟΥΤΣΏΝΑΣ  ΗΛΊΑΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΞΆΦΟΣ  ΛΆΜΠΡΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ        

1  ΝΤΟΒΌΡΗΣ  ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ        

1  ΘΕΟΔΩΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΎΣ  ΤΟΥ ΦΙΛΊΠΠΟΥ

2  ΤΣΌΓΙΑΣ  ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΜΙΧΑΉΛ

Δ.Ε. ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ        

1  ΚΟΜΠΌΛΙΑ  ΜΑΡΊΝΑ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

2  ΤΣΙΆΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ        

1  ΑΓΓΈΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΆΝΟΥ

2  ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΉ  ΤΟΥ  ΘΕΌΦΙΛΟΥ

3  ΒΑΡΜΠΟΡΜΠΊΤΗΣ  ΒΆΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΉ

4  ΓΆΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΚΏΣΤΑ

5  ΖΏΗ- ΔΗΜΟΥΛΆ  ΦΑΝΟΎΛΑ (ΦΑΝΉ)  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

6  ΚΟΥΤΉΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΎΛΟΥ

7  ΛΟΥΛΈ  ΗΛΙΆΝΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΉ

8  ΜΟΥΡΓΕΛΆΣ  ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΆΜΠΗΣ) ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

9  ΜΠΟΎΓΛΑ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

10  ΜΠΟΥΛΟΓΕΏΡΓΟΣ  ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

11  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ  ΕΥΜΟΡΦΊΑ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

12  ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

13  ΠΑΧΉ  ΒΑΣΙΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΥ

14  ΠΛΑΒΟΎ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ  ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΈΟΝΤΑ

15  ΠΟΥΡΝΆΡΑ  ΕΛΈΝΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

16  ΠΡΕΒΈΝΤΑ  ΕΛΙΣΣΆΒΕΤ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

17  ΣΙΜΙΓΔΑΛΆ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ – ΚΑΊΤΗ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

18  ΣΜΕΤΟΠΟΎΛΟΥ  ΣΟΦΊΑ  ΤΟΥ  ΑΚΎΛΑ

19  ΣΤΡΑΓΆΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

20  ΤΟΠΑΛΊΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΉ (ΚΙΚΉ)  ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ

21  ΤΣΙΑΚΜΆΚΗ  ΚΑΛΛΙΌΠΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΔΏΡΟΥ

22  ΤΣΙΑΧΡΉΣΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ (ΡΟΎΛΑ)  ΤΟΥ ΗΛΊΑ

23  ΤΣΙΛΙΜΊΓΚΑΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

24  ΦΕΡΦΕΛΉ  ΕΥΦΡΟΣΎΝΗ (ΦΡΌΣΩ)  ΤΟΥ ΑΓΓΈΛΗ

25  ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ        

1  ΖΉΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

2  ΙΑΚΩΒΆΚΗΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ

3  ΜΠΑΛΤΟΠΟΎΛΟΥ  ΑΦΡΟΔΊΤΗ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΕΛΙΑΣ        

1  ΑΚΡΊΒΟΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΌΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΙΝΟΥ        

1  ΚΑΛΑΜΠΆΚΑΣ  ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

2  ΜΠΑΝΤΌΛΙΑΣ  ΣΤΈΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

3  ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΣΤΕΦΆΝΟΥ

4  ΤΣΙΓΆΡΑΣ  ΑΝΤΏΝΙΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

5  ΤΣΙΓΆΡΑΣ  ΒΆΙΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

6  ΤΣΙΓΆΡΑΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥ        

1  ΒΑΪΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

2  ΓΕΩΡΓΟΎΛΑ  ΑΝΘΉ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

3  ΖΆΜΠΡΑ- ΚΑΡΑΛΉ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

4  ΚΑΣΚΆΝΗ  ΔΉΜΗΤΡΑ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

5  ΣΈΜΠΡΟΣ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ        

1  ΑΠΌΧΑ  ΣΤΕΦΑΝΊΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2  ΖΑΧΑΡΆΚΗΣ  ΦΊΛΙΠ  ΤΟΥ  ΗΛΊΑ

3  ΖΏΗ  ΔΉΜΗΤΡΑ  ΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΊΟΥ

4  ΚΟΥΤΣΟΔΉΜΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ ΘΕΌΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ        

1  ΓΚΑΤΖΙΏΝΑ  ΓΙΑΝΝΟΎΛΑ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ        

1  ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΗΛΊΑ

2  ΓΙΏΤΑ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΊΑ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

3  ΚΟΥΚΟΡΆΒΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ  ΡΊΖΟΥ

4  ΛΆΜΠΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

5  ΜΕΓΑΡΧΙΏΤΗ  ΓΕΩΡΓΊΑ  ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΆΔΗ

6  ΜΠΑΡΟΎΤΑΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

7  ΝΤΑΜΆΓΚΑΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ

8  ΤΣΙΆΚΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΘΕΟΦΆΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ        

1  ΜΠΆΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΊΟΥ

2  ΣΚΑΠΈΤΗ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

3  ΣΚΑΠΈΤΗΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

4  ΧΑΝΙΏΤΗ  ΙΩΆΝΝΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ        

1  ΚΑΤΣΙΚΆΣ  ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

2  ΜΑΣΟΎΡΑ  ΧΡΥΣΟΎΛΑ  ΤΟΥ  ΜΙΛΤΙΆΔΗ

3  ΣΊΜΟΥ  ΣΩΤΗΡΊΑ  ΤΟΥ  ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΙΤΣΗΣ        

1  ΚΟΥΒΕΝΤΆΡΑΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

2  ΝΤΑΡΑΡΆΣ  ΠΈΤΡΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

3  ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΎΛΟΥ – ΣΙΑΚΑΒΆΡΑ  ΣΩΤΗΡΊΑ ΤΟΥ  ΣΤΑΎΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ        

1  ΜΠΊΤΟΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ        

1  ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΥ  ΕΛΈΝΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

2  ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ – ΜΆΛΑΜΑ  ΓΛΥΚΕΡΊΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

3  ΤΣΙΑΣΙΏΤΗΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ        

1  ΖΆΜΠΡΑ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ

2  ΚΑΛΎΒΑΣ  ΣΩΤΉΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

3  ΜΆΤΣΟΥ  ΜΑΡΊΑ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΊΟΥ

4  ΣΠΑΝΟΎ  ΚΑΛΛΙΌΠΗ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ        

1  ΒΡΆΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ

2  ΚΑΤΣΙΟΎΛΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

3  ΠΟΎΛΙΟΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΦΩΤΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΧΗΣ        

1  ΖΉΣΗΣ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΔΏΡΟΥ

2  ΜΠΆΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ  ΤΟΥ  ΑΓΑΠΊΟΥ

3  ΤΣΙΑΟΎΣΗΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΛΆΜΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ        

1  ΛΆΠΠΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΛΆΜΠΡΟΥ

2  ΣΠΎΡΟΥ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΣΠΎΡΟΥ

3  ΤΣΑΝΤΊΛΑ  ΜΑΡΊΑ (ΜΑΊΡΗ)  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ        

1  ΚΑΣΣΟΠΟΎΛΟΥ  ΕΛΈΝΗ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΚΟΤΕΝΊΔΗ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

3  ΠΟΎΛΙΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ        

1  ΓΟΎΤΣΙΟΣ  ΕΥΘΎΜΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ

2  ΤΖΈΛΗΣ  ΘΩΜΆΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

3  ΧΑΝΤΖΟΠΛΆΚΗ  ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ        

1  ΒΆΛΛΑ  ΑΡΕΤΉ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

2  ΝΗΜΆΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

3  ΤΣΌΓΙΑΣ  ΑΧΙΛΛΈΑΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ        

1  ΑΓΓΟΎΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

2  ΑΛΑΦΟΣΤΈΡΓΙΟΣ  ΧΡΉΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

3  ΓΙΏΤΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

4  ΝΤΈΛΛΑΣ  ΣΠΥΡΊΔΩΝ  ΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΊΟΥ

5  ΤΣΑΝΤΊΛΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ  ΤΟΥ  ΑΧΙΛΛΈΑ

6  ΤΣΙΟΎΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

7  ΨΎΧΟΣ  ΘΕΌΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ        

1  ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΊΑΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΓΚΑΡΑΓΚΆΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

3  ΝΤΆΣΚΑΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΪΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΞΑΣ        

1  ΖΙΏΓΟΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΜΠΑΝΤΈΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

3  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

4  ΧΑΣΙΏΤΗ  ΓΕΩΡΓΊΑ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ        

1  ΖΆΡΡΑΣ  ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

2  ΚΌΚΚΙΝΟΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ

3  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ  ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

4  ΣΤΑΜΟΎΛΗ  ΦΑΝΉ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΆΝΟΥ

5  ΤΣΑΝΆΚΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ  ΤΟΥ  ΘΩΜΆ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΘΑΔΩΝ        

1  ΒΌΚΑ  ΜΆΡΘΑ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΓΚΈΚΑ  ΑΘΗΝΆ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ

3  ΓΚΟΎΜΠΛΙΑΣ  ΦΏΤΙΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

4  ΚΑΚΚΆΒΑΣ  ΑΝΔΡΈΑΣ  ΤΟΥ  ΧΡΉΣΤΟΥ

5  ΜΈΡΜΗΓΚΑ  ΚΥΡΙΑΚΉ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΑΔΑΣ        

1  ΖΗΣΌΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΊΔΩΝ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

2  ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ  ΛΕΟΚΡΆΤΗΣ (ΤΈΛΗΣ)  ΤΟΥ ΗΛΊΑ

3  ΦΑΡΜΆΚΗΣ  ΑΛΈΞΑΝΔΡΑΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ        

1  ΝΙΚΟΛΆΟΥ  ΕΙΡΉΝΗ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

2  ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΆΝΝΗ

3  ΤΆΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΉ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *