Επίσκεψη για τους σπουδαστές της νέας Ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Τρικάλων στο αντλιοστάσιο Δ.Ε.Υ.Α.Τ

Θέμα: Με πρωτοβουλία των  Καθηγητών Ηλεκτρολογίας Μάριου Παπαευσταθίου και Γεωργίου Κώτση πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκπαιδευτική επίσκεψη για τους σπουδαστές της νέας Ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Τρικάλων στο αντλιοστάσιοΔ.Ε.Υ.Α.Τ, στα πλαίσια του μαθήματος Ηλεκτροτεχνίας και Εφαρμογών

 

Λίγο πρίν τα Χριστούγεννα του 2023, Η ειδικότητα των ηλεκτρολόγων του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με τους Καθηγητές Ηλεκτρολογίας Μάριο Παπαευσταθίουκαι Γεώργιο  Κώτση πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Τρικάλων

Οι σπουδαστές είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνική υποστήριξη της επιχείρησης που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο αντλιοστάσια για τη μεταφορά υγρών, όπως νερό ή άλλα υγρά μέσα από σωληνώσεις ή άλλα μέσα, ενώ παράλληλα ήρθαν σε επαφή με το ηλεκτρολογικό και το μηχανολογικό υλικό του αντλιοστασίου.

Η ξενάγηση που έγινε στους σπουδαστές μας και στους καθηγητές τους έδωσε τη δυνατότητα η μάθηση να γίνει βιωματική και πρακτική που είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο για την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας, αφούθέματα θεωρητικά που είχαν υπογραμμιστεί στις διαλέξεις των δύο Εκπαιδευτών  στην τάξη τώρα είχαν την δυνατότητα οι Εκπαιδευόμενοι  για πρακτική εξάσκηση ,που  είναι απαραίτητο για τις τεχνικές ειδικότητες, που είναι πλέον περιζήτητες στην αγορά εργασίας.

Θα ήταν παράλειψη να μη αναφερθεί ότι, οι σπουδαστές μας με την επίβλεψη των Καθηγητών τους Παπαευσταθίου Μάριο και Κώτση Γεώργιο είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τη γεννήτρια παροχής, να δούνε από κοντά τη λειτουργία των μετασχηματιστών ενώ βασικό τμήμα της εκπαιδευτικής επίσκεψηςπεριελάμβανε την γνωριμία και την κατανόηση χρήσης των κινητήρων ύδρευσης και ηλεκτρολογικό υλικόκαθώς έγινε και παρουσίαση της σύνδεσης των κινητήρων σε αστέρα και σε τρίγωνο ανάλογα με την τάση τροφοδότησης, Επίσης έγινε παρουσίαση του πρωτοποριακού πίνακα ελέγχου των γεωτρήσεων του Δήμου Τρικκαίων όπου η ένδειξη και η μορφή της ενδεχόμενης βλάβης γίνεται την ίδια στιγμή που αυτή πραγματοποιείται και αυτό αποτελεί καινοτομία και είναι πρωτοποριακό σε σχέση με άλλους Δήμους της Χώρας.

Για μία ακόμη φορά η Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπηκαι συνεργάζεται άψογα με τους Τρικαλινούς εκπαιδευτικούς

Τονίζεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας τεχνικών κατασκευών.

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει:

στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
στη μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση με 24ωρη παροχή νερού και την κατάργηση των αναχρονιστικών ιδιωτικών δεξαμενών
στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Η ύδρευση τής πόλεως γίνεται με υπόγεια ύδατα τα οποία αντλούνται μέσω γεωτρήσεων, οδηγούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο, όπου χλωριώνονται και από όπου ανυψώνονται στις δεξαμενές που έχουν κατασκευασθεί σε υψηλά σημεία, και από εκεί διά βαρύτητος οδηγούνται στο δίκτυο υδρεύσεως.

Έχουν ανορυχθεί 13 γεωτρήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες στο δυτικό τμήμα τής πόλεως όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας.

Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι περίπου 389.000 μέτρα.

Ο αριθμός των υδρομέτρων για την πόλη των Τρικάλων ανέρχεται σε 34.024.

Ο ετήσιος αντλούμενος όγκος ύδατος είναι περίπου 7,5 εκατομμ. κυβικά. Ο όγκος οικιακής καταναλώσεως είναι περίπου 4,4 εκατομμ. μ3. Περίπου 2 εκατομμ. μ3 χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες υπηρεσιών τού Δήμου: υπηρεσία καθαριότητος (πλύσης οδών) γεωπονική υπηρεσία (δενδροφυτεύση, άρδευση πρασίνου), κοινόχρηστες κρήνες οι οποίες παρέχουν συνεχώς πόσιμο νερό.

Η ΔΕΥΑΤ έχει πάντα, ως κύρια επιδίωξη, την εξασφάλιση υδατικών πόρων και την παροχή υγιεινού νερού. Αυτό τον στόχο τον έχει πετύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Στα Τρίκαλα το νερό είναι άριστης ποιότητας.