Ενημερωτικό Σημείωμα για το σχέδιο Νόμου σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου, το οποίο θα διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services ActDSA) στην Ελλάδα.

Στόχος της «Πράξης» είναι η βελτίωση της προστασίας των χρηστών στο διαδίκτυο με έμφαση στην

καταπολέμηση της διακίνησης παράνομου περιεχομένου, στην παραπληροφόρηση, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση παραπλανητικών διαφημίσεων ή προϊόντων, που έχουν προκύψει από  deep fake επεξεργασία, καθώς και στην προστασία ανηλίκων. Επιπλέον, προβλέπονται νέα δικαιώματα για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να υποβάλλουν καταγγελία στην πλατφόρμα, να αναζητούν εξωδικαστικούς διακανονισμούς, να υποβάλλουν καταγγελία στην εθνική τους αρχή στη γλώσσα τους ή να ζητούν αποζημίωση για παραβάσεις των κανόνων. Υπογραμμίζεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες επιγραμμικές (online) πλατφόρμες», όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την πρόκληση ζημίας σε κοινωνικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πράξη θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2024, αν και ήδη αρκετές διατάξεις για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες είναι σε ισχύ.

Οι δεκαεπτά πρώτες πλατφόρμες και δύο μηχανές αναζήτησης που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, Google Search.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Πράξη» αποτελεί τομή σε επίπεδο ΕΕ, καθώς βελτιώνει σημαντικά τους μηχανισμούς αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και δημιουργεί ισχυρότερη δημόσια εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών. Το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο ορίζεται σε άλλους νόμους είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο – για παράδειγμα, το τρομοκρατικό περιεχόμενο, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή η παράνομη ρητορική μίσους ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Η «Πράξη» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα. Επιπλέον,  αναμένεται να υπάρξει άμεση βελτίωση στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εντός ΕΕ συνολικά.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»).

Το σχέδιο νόμου αποτελεί αντικείμενο εκτενούς επεξεργασίας από ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από στελέχη προερχόμενα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνονται μία σειρά από μέτρα και συγκεκριμένα:

Ο ορισμός του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και επιβολής της Πράξης, καθώς και η ρύθμιση των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους.
Το ρόλο του Συντονιστή στην Ελλάδα θα έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, η οποία ως ανεξάρτητη αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία των ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας και /ή για τον συντονισμό με τις ειδικές τομεακές αρχές.
Ως αρμόδιες αρχές ορίζονται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους.
Η διασφάλιση ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και οι εντολές παροχής πληροφοριών που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές πληρούν κατά το περιεχόμενό τους τις απαιτήσεις της Πράξης.
Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
Ο καθορισμός και η διαδικασία επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων που δύναται να επιβληθούν σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για τις παραβάσεις της Πράξης και του νόμου.
Η ρύθμιση ζητημάτων έννομης προστασίας και του δικαιώματος προσφυγής κατά των αποφάσεων του Συντονιστή και των λοιπών αρμόδιων αρχών.
Η δημιουργία Μητρώου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου τήρησής του.

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *