Παράλληλα, λόγω της κυβερνητικής απόφασης θα αναστραφεί η τάση μείωσης των εκπομπών CO2 που μειώθηκαν σημαντικά το 2021 λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης, μειώνοντας έτσι και την έκθεση της ΔΕΗ στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής CO2, τα οποία σήμερα διαμορφώνονται στα 77 ευρώ ανά τόνο.

Η έκθεση της ΔΕΗ στον κίνδυνο αύξησης των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συνδέεται με την ικανότητά της να περνά στους πελάτες της τις αυξήσεις μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς έχει υιοθετηθεί ένας αυτόματος μηχανισμός (ρήτρα) για τη μεταφορά των αυξήσεων στο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης, το σχετικό κόστος αντισταθμίζεται για τη ΔΕΗ. Αυτό απλά σημαίνει πως την επόμενη διετία οι πελάτες της ΔΕΗ θα τιμολογούνται περισσότερο για δικαιώματα εκπομπών CO2.