Εισαγωγή μαθητών/τριών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πειραματικά Σχολεία, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Πλήρωση κενών θέσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη

1.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ορίζεται από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

2. Για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2023-24 είναι 96 μαθητές/τριες, ήτοι 24 μαθητές/τριες σε κάθε τμήμα.

4. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)».

5. Ο αιτών καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος και, επιπλέον, μπορεί να δηλώσει τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης του μαθητή/τριας,

Δηλαδή, αν ο γονέας/κηδεμόνας έχει παιδί που φοιτά στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων ή στην Α΄ Τάξη και Β΄ Τάξη του συνδεδεμένου 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων, πρέπει να ζητήσει βεβαίωση φοίτησης από την αντίστοιχη σχολική μονάδα την οποία θα αναρτήσει στην πλατφόρμα.

γ) το εάν ο γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα διότι η αίτηση εισάγεται στην Ειδική Κατηγορία του 20% των προκηρυσσομένων θέσεων.

6. Οι γονείς/κηδεμόνες δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο ΠειραματικόΣχολείο. Με την ίδια αίτηση δύνανται να αιτηθούν την εισαγωγή των μαθητών και σε δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αντιστοίχως.

7. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στην κλήρωση για την εισαγωγή του σε άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο ή Λύκειο.

8. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

Β. Πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄ και Γ΄ Τάξη

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. μετά την 1η Σεπτέμβρη. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε άλλο Πειραματικό Σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Επισημαίνεται ότι το 7ο Γυμνάσιο χαρακτηρίστηκε ως Πειραματικό Γυμνάσιο με την Αρ. Πρωτ.:51614/Δ6/11-5-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω:

  • της πιλοτικής εφαρμογής νέου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων

  • της ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων

  • της υποστήριξης του πειραματισμού

  • της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Στα ΠΕΙ.Σ., ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς προάγεται η καινοτομία, η συνεργατική, βιωματική μάθηση και η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η αυτενέργεια, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους μαθητές που φοιτούν στα άλλα σχολεία. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε Ομίλους αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας σκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, αθλητισμός κ.ά.).

Η μεταφορά των μαθητών στο σχολείο γίνεται με λεωφορείο.

Για να δείτε τις δράσεις και τις συνεργασίες μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου πατώντας εδώ .

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *