Βρεφικοί σταθμοί αιτήσεις

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας  αναφέρονται παρακάτω:

Τμήμα Φροντίδας Παιδικής  Ηλικίας:

Ταχ.Δ/νση: Απ. Ιακωβάκη 5, Τρίκαλα

Άτομα επικοινωνίας: Δήμου Όλγα & Παπαδημητρίου Μαριέττα,

Τηλ.: 24310 63215/ 24310 63214.

Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

     ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 11 ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

2431029550

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΡΜΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟ)

2431074848

A’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΚΟΥΦΑ 3

2431028135

Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

ΠΑΡ0ΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

2431028494

Δ’ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ(ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 24 ΜΠΑΡΑ

2431031782

ΣΤ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

2431020184

ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ(ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

2431055104

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ 3

2431028135

Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΡ0ΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

2431028494

Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 11 ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

2431020935

Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 24 ΜΠΑΡΑ

2431031782

Ζ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 10 ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟ

2431039878

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

2431087041

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

ΡΙΖΩΜΑ

2431096722

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΟ

2431086471

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

ΠΡΙΝΟΣ

2431093150

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

ΒΑΛΤΙΝΟ

2431094575

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΑ

2431043116

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Για τους  Βρεφικούς Σταθμούς δικαίωμα εγγραφής έχουν:
«Ηλιαχτίδα» και «Παραμυθούπολη» βρέφη από 2 μηνών
Στ’  Βρεφονηπιακός βρέφη από 18 μηνών και  
Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός,   Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός βρέφη από 6 μηνών  .
Για τους Παιδικούς Σταθμούς δικαίωμα εγγραφής έχουν:
όλα τα παιδιά ηλικίας 2,5 χρονών (συμπληρωμένα μέχρι την 30ηΣεπτεμβρίου) μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.(01-01-2019 έως 30-04-2020).

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με βάση τα παραπάνω καθορίστηκαν τα εξής κριτήρια ανά κατηγορία για την εγγραφή των παιδιών και την μοριοδότηση αυτών (υπ’ αριθμ.απόφ. 114/2022) του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων), ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

Δημότης ή κάτοικος Δ. Τρικκαίων

20

Μονογονεϊκή Οικογένεια (διαζευγμένοι ή σε διάσταση-παιδί ορφανό)

20

Στρατευμένος γονέας (εκτός περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση

20

Γονείς σπουδαστές ή φοιτητές (εκτός περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση)

20

Παιδί ΑΜΕΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω

20

Γονιός ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

30

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια

5 μόρια για κάθε παιδί

Δύο εργαζόμενοι γονείς

Εργαζόμενη μόνο η μητέρα ή ο πατέρας

30

15

Επανεγγραφη σχ.ετους 2019-2020

100

Από     0,00€ –   12.000€

30

Από    12.001€ –   24.000

20

Από    24.001€ – 34.000€

10

Από    34.001€ – και άνω

0

Ένας γονέας με δελτίο ανεργίας  

5

Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας

10

Σε περιπτώσεις ίσων μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα, και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ
Η προσέλευση  των παιδιών ορίζεται από τις 7:15 π.μ. έως 9:00 π.μκαι λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα εφόσον το επιθυμούν οι γονείς και το αργότερα έως τις 16:00 μ.μ

2. ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας της δομής, ήτοι:
1) Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου (γιορτές Χριστουγέννων).
2) Από τη Μεγ. Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά μετά το Πάσχα (γιορτές Πάσχα).
3) Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης).
4) Κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου Τρικκαίων ή της τοπικής κοινότητας που λειτουργεί ο σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος
5) Το ωράριο λειτουργίας των παιδικών, βρεφονηπιακών και βρεφικών σταθμών,  είναι από τις 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η λειτουργία όλων των Παιδικών, Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου.

6) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθμ.απόφ. 114/2022 του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων. Το ύψος των τροφείων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (2020) .

Ως εισόδημα θεωρείται οποιοδήποτε εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, από εκμίσθωση ακινήτων, από εμπορικές και γεωργικές δραστηριότητες καθώς επίσης και εισοδήματα που προέρχονται από τεκμαρτό προσδιορισμό ή κάθε άλλο εισόδημα που δεν φορολογείται ή φορολογείται αυτοτελώς.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Βρεφικά Τμήματα

Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

1.

0,00-12.000

80,00

40,00

2.

12.001-18.000

100,00

50,00

3.

18.001-24.000

120,00

60,00

4.

24.001- και ανω

150,00

75,00

Α/Α

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 1

0,00 € – 35.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 2

35.001,00 € – Και άνω

80,00 €

40,00

ΔΩΡΕΑΝ

Α/Α

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ

  1

0,00 € – 30.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

  2

30.001,00 € – Και άνω

80,00 €

40,00

ΔΩΡΕΑΝ

Παιδικοί Σταθμοί (Αερόστατο’ & ‘Ουράνιο Τόξο’) με μερική σίτιση.

Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

1.

0,00 €  –   12.000,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2

12.001,00 €  –  20.000,00 €

15,00€

7,50€

3.

20.001,00 €  – 30.000,00 €

20,00€

10,00€

4.

30.001,00 € –  40.000,00 €

35,00€

17,50€

5.

40.000,00 άνω

40,00€

20,00€

Α/Α

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

1

0,00 € – 35.000,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2

35.001,00 € – Και άνω

30,00 €

15,00€

ΔΩΡΕΑΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ

1

0,00 € – 30.000,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2

30.001,00 € – Και άνω

30,00 €

15,00€

ΔΩΡΕΑΝ

Παιδικοί Σταθμοί πλήρους σίτισης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας και  Α΄ Μεγάλων Καλυβίων .

Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

1

        0,00 €  –  12.000,  €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2

 12.001,00 €  – 20.000 €

30,00€

15,00

3

 20.001,00 € – 30.000, €

50,00 €

25,00

4

30.001,00 € – 40.000,00 €

70,00 €

35,00

5.

40.001,00 € – και άνω €

90,00 €

45,00

Α/Α

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

  1

0,00 € – 35.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 2

35.001,00 € – Και άνω

60,00 €

30,00

ΔΩΡΕΑΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ)

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΣΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ

 1

0,00 € – 30.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 2

30.001,00 € – Και άνω

60,00 €

30,00

ΔΩΡΕΑΝ

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:

Α. Απαλλαγή τροφείων για διάφορες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων

Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%
Οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης (Δεν νοούνται φοιτητές όσοι έχουν συμπληρώσει δύο έτη φοίτησης πέραν  του  προβλεπόμενου αριθμού ετών στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και  οι εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).
Κατόπιν εισηγήσεως αρμόδιου κρατικού / δημόσιου κοινωνικού φορέα.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες (χήρες,διαζευγμενοι) με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. Αν είναι πάνω από 15.000 ακολουθείτε ο παραπάνω πίνακας. Εφόσον κάποιο νήπιο-Βρέφος απουσιάζει πέραν του μήνα για σοβαρούς λόγους υγείας, δεν καταβάλλει τα ανάλογα τροφεία κατά το χρόνο της απουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει«Βεβαίωση Νοσοκομείου» για τον χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) προηγούμενου έτους δεν ισχύουν για κανένα λόγο. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μπορεί να προχωρήσει σε επανεξέταση της αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς αν μετά από σχετική έρευνα προκύπτει αιφνίδια σοβαρή αλλαγή της οικογενειακής ή οικονομικής κατάστασης λόγω ανώτερης βίας.
Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή  ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής του μήνα, ενώ εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής.
Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα για τον τρέχοντα μήνα στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης και μη καταβολής της οικονομικής συμμετοχής δύο (2) μηνών το παιδί διαγράφεται. Δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική εισφορά το μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών –Βρεφονηπιακών  Σταθμών. Για τους υπόλοιπους μήνες, η καταβολή γίνεται κανονικά ανεξαρτήτως παρουσιών. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του νηπίου, δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται από την 1η του μήνα και μετά, η μηνιαία οικονομική εισφορά τρέχοντος μηνός, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου,οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση διαγραφής , έως το τέλος του προηγούμενου της επικείμενης διαγραφής, μήνα.
Καμία αίτηση επανεγγραφής/ εγγραφής, δε θα αξιολογείται εφόσον υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους.

7 ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς – Βρεφικούς Σταθμούς (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Α΄ Μεγάλων Καλυβίων,Ηλιαχτίδα & Παραμυθούπολη) παρέχεται ποιοτικά και ποσοτικά.
Η διατροφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς (Αερόστατο’ & ‘Ουράνιο Τόξο’) δεν είναι πλήρης, καλύπτεται μερικώς (δηλ. δεκατιανό). Οι γονείς μεριμνούν για το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών τους, το δε δοχείο γεύματος πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές για θέρμανσή του σε φούρνο μικροκυμάτων. Δεν επιτρέπονται γαριδάκια, τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες, κ.λ.π.

8 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ο εμβολιασμός των βρεφών και των νηπίων κρίνεται απαραίτητος και υποχρεωτικός για τη φιλοξενία τους.

9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η διακοπή  φιλοξενίας των παιδιών γίνεται εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

1. όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
2. όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικά το γιατρό.
3. όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστημα πέραν των δυο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό.
4. όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.
5. όταν κατ’ εξακολούθηση αδικαιολόγητα απουσιάζουν από το Σταθμό πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα).

Η ΑΝ. Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΠΕΛΙΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *