ΑΣΕΠ – ΥΠΕΣ: Ποιες ειδικότητες λαμβάνουν προτεραιότητα διορισμού το 2021

ΑΣΕΠ: Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο καλεί τους δήμους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021, για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2021, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Προτεραιότητα και άμεση πρόσληψη

Ειδικά οι Περιφέρειες θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

Επίσης, λόγω της έλλειψης τακτικού προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πολεοδομίας των δήμων, δύναται να αποστείλουν αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών τους με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι υπηρεσίες στις αυξημένες ανάγκες τους.

Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 18 του ν. 4483/2017 καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επομένως, οι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και για το προσωπικό αυτό.

Παρατάσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4583/2018 προβλέφθηκε η ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, μέσω έκδοσης της 4Κ (ΦΕΚ 15/τ.ΑΣΕΠ/18-5-2020) προκήρυξης.

Επειδή ως γνωστόν οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού είναι αρκετά χρονοβόρες, και προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Αιτήματα θα αποσταλούν μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου στο πρόγραμμα λόγω αποχώρησης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο: ΟΤΑ

πηγή workenter.gr

χαλβάς Γούναρης
roz-panthiras-adv1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.