Ανάδειξη του Πορταϊκού ποταμού με τη δημιουργία παραποτάμιου πάρκου

Ανάδειξη του Πορταϊκού ποταμού με τη δημιουργίαπαραποτάμιου πάρκου.

Στην τελική ευθεία προς την υλοποίησή του, βρίσκεται ένα πολύσημαντικό έργο του Δήμου Πύλης,  που θα αναζωογονήσει τηνΠύλη και θα δώσει ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.

Η φιλόδοξη πρόταση του Δήμου, στοχεύει στην ανάδειξη καιαξιοποίηση του φαραγγιού του Πορταϊκού ποταμού με τηδημιουργία ενός τεράστιου πάρκου, έκτασης 60 περίπουστρεμμάτων, στις όχθες του Πορταϊκού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.415.000,00 ευρώ, και η χρηματοδότηση του εγκρίθηκε από το ΤομεακόΠρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος καιΕνέργειας (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηςπρογραμματικής περιόδου 2021-2025).

Τη βασική «ραχοκοκαλιά» του πάρκου αποτελεί ένα μονοπάτιποδηλατόδρομος (αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη μεγαλάζια γραμμή) από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο, κυμαινόμενου πλάτους 2,50 – 4,00 μ., που θα διατρέχει όλο τοπάρκο κατά μήκος του και θα συνδέεται με τον εσωτερικόποδηλατόδρομο της Πύλης (κίτρινη γραμμή) που οδηγεί στιςσχολικές μονάδες Γυμνασίου Λυκείου.

Κοινόχρηστα ποδήλατα (10 συμβατικά και 10 ηλεκτρικά) θαδίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν χρήση τουποδηλατοδρόμου και να διατρέχουν το πάρκο σε όλο του τομήκος αλλά και στο εσωτερικό της Πύλης.

Δύο σταθμοί διαχείρισης των ποδηλάτων (ο ένας πίσω από τοΔημαρχείο κι ο άλλος στο πλάτωμα πλησίον της γέφυρας Γκίκα)θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες, ενώ σταντ στήριξης ποδηλάτων, θα βρίσκονται  σε καίρια σημεία στα ξέφωτα της διαδρομής.

Οι επισκέπτες θα εισέρχονται στο πάρκο από τρία σημεία, πουβρίσκονται:

στην πέτρινη γέφυρα Καμάρα
πίσω από το Δημαρχείο
στη γέφυρα Γκίκα

Στα σημεία αυτά θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, μεπληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα τοπόσημα στο σύνολοτης παραποτάμιας διαδρομής.

Στα δύο εσωτερικά ξέφωτα του πάρκου θα τοποθετηθούν δύοπανομοιότυποι πύργοι για την πανοραμική θέαση του εξαιρετικούτοπίου και την παρατήρηση της ορνιθοπανίδας. Οι πύργοι θα είναιπρισματικές κατασκευές συνολικού ύψους 11.75μ, σύνθετηςκατασκευαστικής ενότητας, από μέταλλο και ξύλο.

Ο κάθε πύργος θα αποτελείται από ισόγειο χώρο πρόσβασης καιτρεις ορόφους. Σε κάθε όροφο θα υπάρχει πλατύσκαλο θέασης, μεαποκορύφωμα τον τελευταίο όροφο, όπου το πλατύσκαλο στάσηςκαι θέασης προσφέρει πανοραμική θέαση.

Σε ένα από τα ξέφωτα θα τοποθετηθεί ένα αμφιθέατρο απόμέταλλο και ξύλο, χωρητικότητας 100-150 ατόμων.

Το αμφιθέατρο θα έχει παράγωνο σχήμα με δύο σκέλη, μεσυνολικό μήκος προβολής όψης 26μ. και προορίζεται είτε γιαυπαίθριες μικρές εκδηλώσεις θεαμάτων, συγκεντρώσειςεκπαιδευτικού χαρακτήρα, είτε απλά ως υπερυψωμένηπλατφόρμα στάσης και θέασης.

Επίσης θα τοποθετηθούνσυνολικάτρία κιόσκια για τηνεξυπηρέτηση και την πληροφόρηση επισκεπτών, ορθογωνικήςκάτοψης, κατασκευασμένα από μέταλλο και ξύλο, εκ των οποίωντα δύο(κιόσκι Τύπου Α) θα διαθέτουν και χώρο υγιεινής (WC).

Τοποθετούνται σε κάθε ξέφωτο, με κατάλληλη πρόνοια στασημεία θέασης και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα Πλατάνια.

Τα κιόσκια προσφέρουν στεγασμένο χώρο ανάπαυσης καιπληροφόρησης μέσα στο δασικό τοπίο. Στο εσωτερικό τουςκυριαρχεί ο ελεύθερος χώρος στάσης, όπου υπάρχουν τρίακαθιστικά στοιχεία και στοιχεία σήμανσης και πληροφόρησης, καθώς επίσης στα άκρα της κατασκευής υπάρχουν οιδευτερεύουσες χρήσεις (χώροςδωμάτιο πολλαπλών χρήσεωνκυβικής μορφής και χώρο για τις χημικές τουαλέτες μόνο στακιόσκια τύπου Α). Ο χώρος πολλαπλών χρήσεων έχει τη μορφήενός εσωτερικού κύβου από διάτρητη ξύλινη όψη, με δυνατότηταπλήρους απομόνωσης με πόρτα και ανοιγόμενα τμήματα παράθυρα. Έχει ευελιξία χρήσης όπως:

Πληροφορίες (infopoint) – είτε με φυσική παρουσία κάποιου (σεπεριπτώσεις εκδηλώσεων), είτε με πληροφοριακό υλικό π.χ. έντυπο.

Χρήση ως δωμάτιο προετοιμασίας γευμάτων για πικνίκ,απομόνωσης από τους επισκέπτες, babyroom.

Σημαντικό στοιχείο των δραστηριοτήτων στο πάρκο είναι ταόργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τα παιδικά παιχνίδιακαι οι αθλοπαιδιές, τα οποία είναι ελεύθερα τοποθετημένα μέσαστη φύση στο φυσικό χώμα, χωρίς δάπεδα ειδικώνπροδιαγραφών, σε στήριξη σε πέδιλα σκυροδέματος.

Τα παιδικά παιχνίδια διακρίνονται σε :

Παιδικά παιχνίδια κορμών
Μουσικά διαδραστικά παιχνίδια
Παιχνίδια με νερό
Παιχνίδια αναρρίχησης(Ξύλινη διαδρομή ισορροπίας καιαναρρίχησης, Γέφυρα από συρματόσχοινα).

Βασικό στοιχείο του πάρκου θα αποτελέσουν οι πλατφόρμεςστάσηςθέασης τόπου, που διακρίνονται σε πλατφόρμες χωρίςκαθιστικά, με καθιστικά, με καθιστικά και τραπεζοκαθίσματα.Καθιστικά στοιχεία βρίσκονται είτε διάσπαρτα στο τοπίο είτε σεσυνδυασμό με τις πλατφόρμες στάσης και τα κιόσκια.

Στα ξέφωτα στις περιοχές πικνίκ, όπου υπάρχουν καιδιαμορφώσεις εξεδρών με τραπεζοκαθίσματα, έχουν προβλεφθείθέσεις για υπαίθριο barbeque.

Σε κατάλληλες θέσεις στα ξέφωτα, κοντά σε χώρουςδραστηριοτήτων ή σε χώρους στάσης, έχει προβλεφθείπεριορισμένος αριθμός από κρήνες, κατάλληλες  γιαεξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Η ανάγκη σε πόσιμο νερό καλύπτεταιεπίσης από την παροχή νερού μέσα στα κιόσκια.

Οι κάδοι απορριμμάτων τοποθετούνται σε κομβικά σημεία κατάμήκος του ποδηλατοδρόμου, στις εισόδους, στους θύλακεςχρήσεων και σε εξέδρες με καθίσματα και τραπεζοκαθίσματα. Επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα ώστε να είναιλειτουργικοί.

Κοντά στην είσοδο της Κρεμαστής Γέφυρας ο νεραύλακαςαποκτά μεγαλύτερο πλάτος και δυσχεραίνει την κίνηση τωνεπισκεπτών. Σε δύο σημεία του στο σημείο αυτό προτείνονταιμικρά γεφυράκια για την επικοινωνία των χώρων ανάντη καικατάντη του νεραύλακα. Πρόκειται για ελαφριές μεταλλικέςκατασκευές από οξειδωμένο χάλυβα, που ως γλυπτικάαντικείμενα «εναποτίθενται» στο τοπίο.

Όσον αφορά στο φωτισμό του πάρκου, επιδιώκεταιο ελάχιστοςδυνατός φωτισμός για τη διευκόλυνση της ανθρώπινηςπαρουσίας, και μόνο για το διάστημα όπου αυτό απαιτείται. Συνεπώς, τα φωτιστικά σώματα (τύπουLed)επιλέγονται ανάλογαμε τη χρήση και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στους κύριους χώρους στάσης και κίνησης, πουπεριλαμβάνονται οι είσοδοι και ο βασικός άξονας κίνησης ποδηλατόδρομος, τοποθετούνται πρίσματα από οξειδωμένοχάλυβα.
Στους θύλακες χρήσεων (αμφιθέατρο, δραστηριότητες σταξέφωτα)τοποθετούνται στύλοι από οξειδωμένο χάλυβα.
Για τον εσωτερικό φωτισμό των αρχιτεκτονικών κατασκευών(κιόσκια, πύργοι) επιλέγονται επιτοίχια πρισματικά φωτιστικάαπό οξειδωμένο χάλυβα διπλής δέσμης (άνω και κάτω), πουτοποθετούνται αφενός στους χώρους υγιεινής και στο δωμάτιομε το νιπτήρα, αφετέρου σε επιλεγμένα σημεία σευποστυλώματα ή τοίχους.
Για τον φωτισμό ανάδειξης της φύτευσης σε σκοτεινά σημείακαι στο αμφιθέατρο, τοποθετούνται προβολείςπροσανατολισμένης δέσμης φωτός από οξειδωμένο χάλυβα.
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *